სიახლეები

IP360: ახალი BPT ვიდეოშესასველი სისტემა

ინდივიდუალ სახლებისათვის და დიდ საცხოვტებელ კომპლექებისათვის, IP360 სისტემა გთავაზობს მაღალეფექტურ შესრულებას და მაქსიმალურ მოქნილობას.

Came წარმოადგენ IP360-ს, ახალ BPT ვიდეოდომოფონებს, რომელთა გამოყენება შეილება თანამედროვე საცხოვრებელ, კომერციულ, სამრეწველო და სერვისულ ცენტრებში.
სწრაფად ცვალებად სამყაროშ, სადაც მუდმივად იქმნება ახალი ტექნოლოგიები, IP260 სავსებით აკმაღოფილებს მზარდ მოთხოვნებს გამართივდეს და გაერთიანდეს სხვადასხვა სისტემები. ეს სისტემა იყენებს Ethernet-ს და სტანდარტულ პროტოკოლებს.ეს ნიშნავს, რომ BPT დომოფონების გამოყენება შესაძლებელია მრავალფუნქვიონალურ სისტემებში. ამ ჯგუფის სხვადასხვა მოწყობილობა შეიძლება დაკავშირდეს ერთმანეთან ან გარეშე მოწყობილობასთან საერთო ენის გამოყენებით.

მაქსიმალური თავისუფლბა კონფიგურაციის შერჩევაში, ტექნიკური ან საინსტალაციო შეზღუდვების გარეშე.

IP360 სისტემა უკეთესია ყველა ტრადიციულ დომოფონებზე, რადგან უსაზღვროდ ზრდის გამოყენებულ მანძილებს, შესაერთებელ მოწყობილობილეთა რიცხვს, და ერთდროული აუდიო და ვიდეო ზარებს.

ყველა IP360 სისტემის მოწყობულობები შესაძლებელია შეერთდეს არსებული LAN  ქსელით, რაც ამატებს ფუმქციონალობას დამატებითი გაყვანილობის გარეშე. სისტემა გამოიყენებს Ethernet -ს ისე რომ სისტემა უზრუნველყოფს უსასრულო დაფარვას.

 დამოფონები მობილურ მოწყობილობებზე  

BPT app შექმნილი  iOS და Android  სმარტფონებისათვის და ტაბლეტებისათვის, აუდიო და ვიდეო ზარები IP360 დომიფონის ელემენტებიდან იმართება უშუალოდ თქვენ მობილურ მოწყობილობებიდან. უფრო მეტიც, იოლი დაწოლით, თქვენ შეგიძლიათ გააღოთ კარი, ჩართოთ კიბეებს განათება და ჩართოთ პირადი ცხოვრების ჩაწერის ფუნქვია დამხმარე ბრძანებების პროგრამორებით.

Cloud ორიენტირებული

ქსელთან შეერთების გამო და იმისა გამო,რომ არ მოითოვს დამატებით მოწყობილობეს, IP360 ვიდეოდომოფონი ყოველთვის შეერთებულია ინტერნეტთან.  Cloud Came Connect სერვისის გამოყენებით, მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს დომოფონის ზარი დისტანციურად, უშუალოდ თავის სმარტფონზე, გააღოს ჭიშკარი და  დაათვალიეროს სისტემის კამერები. გარდა ამისა, შესაძლებელია გამიყენება გაფართოებული ფუნქციები, როგორიც არის ინსტალირებული სისტემების მონიტორინგი, რათა შესაძლებელი იყოს სწრაფი და უსაფრთო ჩარევა, სადაც საჭიროა.

ინტეგრაცია Came-ს  სახლის ავტომატიზაციის სისტემასთან

IP360 სისტემა სრულად და მარტივად ინტეგრიგდება ახალ Came Domotic 3.0 სახლის ავტომატიზაციის სისტემასთან. ორი სისტემის ინტეგრაცია ნიშნავს,რომ არ არის საჭირო დამატებითი მოწყობილობების ინსტალაცია, რადგან სახლის ავტომატიზაციის სისტემის სერვერი ასევე მართავს ზარებს შესასვლელი პანელიდან. ყველა ვიდეო შესასვლელის ოპციები იმართება უშუალოდ სახლის ავტომატიზაციის სისტემის სენსორული ეკრანიდან.

ინტეგრაცია CCTV სისტემასთან

IP360  სისტემა იძლევა საშუალებს დაათვალიეროთ გამოსახულებები შესასვლელ პანელიდან  ტრადიციული და IP ვიდეოკამერებიდან.

IP360 საშიალებით შესაძლებელია ამ ორ სისტემას ინტეგრირება, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ვიდეო IP კამერიდან FUTURA IP ტერმინალზე. უფრო მეტიც, მოძრაობის გამოვლენის შემთხვევაში შესაძლებელი აქტივიზირდეს  დომოფონი, ისე რომ, ჩაირთოს შუქი ან გაეშვას ზარი სმარტფონზე ან ტაბლეტზე.

ინტეგერცია SIP მოწყობილობებთან

IP360 სისტემა იძლევა საშუალებას SIP-ით გარესე მოწყობილობები შეერთდენ სახლის ავტომატიზაციის ტერმინალებთან ან VoIP სატელოფონო კომუტატორთან. ყველაფერი ეს  სპეციფიური ინტერფეისების გარეშე. თქვენ შეგიძლით მიიღოთ შესასვლელი ზარები და გააღოთ ჭიშკარი ან შესასვლელიდან უშუალოდ სენსორული პანელიდან. სისტემა აგრეთე გაზლევთ საშუალებას SIP ტელეფონი დაკავშირდეს ანალოგურ ტელეფონებთან ან GSM-თან. ენ ნიშნავს, რომ თქვენ მიღევადი ხართ ნებისმიერი ტიპის ტელეფონით.

გაზიარება