კომპლექსური გადაწყვეტის დაპროექტება მომხმარებელთა ნაკადის რეგულირებისათვის და მართვისათვის.

გამკაცრდა სპორტულ ნაგებობებისადმი და სტრუქტურებისადმი მოთხოვნები. ადგილი, როგორიცაა სტადიონი, გარანტიას უნდა იძლეოდეს  ტერიტორიალური, ფუნქციონალური მართვის ურთერთქმედებას სპორტულ,  რეკეაციულ და კულტურულ ზონებს შორის. სპორტული კომპლექსის პროექტირება მოითხოვს რიგი პრობლემების გადაჭრას, რომლებიც განსხვავებულია სავაჭრო ცენტრების, ოფისების და საცხოვრებელი სახლების პრობლემებისაგან.

stadio_2.jpg (50 KB)