კომპლექსური დაწყვეტების დაპროექტება  დაშვების და უსაფრთხოების მართვისათვის

უსაფრთხოება ღებულობს სტრატეგიულ მნიშვნელობას ადგილებში, როგორიცაა აეროპორტი. აქ მნიშვნელოვანია მგზავრების და მომზსახურე პერსონალის ფიზიკური უსაფრთხოება. მისაღებია უსაფრთხოების ყველა ზომები. ეს უნდა იყოს კომპლექსური გადაწყვეტა, რომელიც ითვალისწინებს მანქანებსაც და ადამიანებსაც.